Ændret berigtigelsesform for dødsbo – overgang fra forenklet privat skifte til bobestyrerbehandling – dødsbobeskatning – mulighed for etablering af et skattefrit dødsbo med skattefri opskrivning af skatterelevante aktiver – SKM2015.283.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 4/3 2015, ref. i SKM2015.283.LSR, at Skifterettens ændring af berigtigelsen af et dødsbo fra forenklet privat skifte til bobestyrerbehandling måtte lægges til grund skattemæssigt, således at den skattemæssige behandling måtte følge den ændrede berigtigelsesform, nemlig bobestyrerbehandling.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler