Dødsbobeskatning – udlæg til forenklet privat skifte – SKM2015.444.LSR

Landsskatteretten fandt ved en kendelse ref. i SKM2015.444.LSR, at et skifte ved længst-levendes dødsfald efter udlæg af førstafdødes dødsbo til ægtefællen til forenklet privat skifte alene omfattede skifte af ét dødsbo. Der var følgelig ikke grundlag for at opdele boet efter længst-levende i to andele ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt boet var skattefritaget efter dødsboskattelovens § 6.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler