Dødsbobeskatning – selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving – SKM2015.128.LSR ©

Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.128.LSR ansås en erklæring om selvstændig dødsbobeskatning af et dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle var eneste legale arving, som for sent indgivet. Der fandtes endvidere ikke at foreligge hjemmel til at dispensere fra fristen. Avance ved afståelse af en lægeklinik, der ville have været skattefri-taget i et selvstændigt beskattet dødsbo, skulle herefter beskattes hos længstlevende.

Vis hele artiklen