Generationsskifte af investeringsselskab©

Spørgsmål om, hvorledes man kan generationsskifte et investeringsselskab.

Fordele og ulemper ved at udlodde udbytte og overdrage udbyttet til børnene henholdsvis fordele og ulemper ved at overdrage aktier til børnene, og lade dem få udbytte af aktierne.

Vis hele artiklen

Generationsskifte af investeringsselskab©