Generationsskifte af aktier ved opdeling i aktieklasser ©

Overdragelse af aktier til næste generation vil som udgangspunkt blive sidestillet med et salg af aktierne. Den ældre generation vil altså blive beskattet af en avance på samme måde som ved salg af aktierne til en fremmed. En del af skattetrykket kan fjernes ved opdeling i aktieklasser med den effekt, at en del af pengene forbliver hos den ældre generation mens den yngre generation eller medarbejdere køber virksomheden på skattemæssige lempelige vilkår.

Se også videofilmen: “Værdiansættelse og bindende svar herom” i “Videofilm – nyheder og præsentationer”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler