Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Generationsskifte af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? ©

Nye regler om afskaffelse af formueskattekursen for aktier i februar måned 2015 samt en ny afgørelse fra Vestre Landsret af 26. februar 2015, (SKM2015.302.VLR) (kendelse af 26. februar 2015, j.nr.B-1747-14)hvor landsretten antog, at det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982 (Cirkl. 185 af 17.11.1982) ikke finder anvendelse ved udlæg af fast ejendom fra dødsboer, har medført, at det bør overvejes at generationsskifte i levende live og ikke først ved død.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler