Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct.´s reglen – hvad gælder så? ©

Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct.´s reglen ved overdragelse af fast ejendom fra dødsboer til arvinger.

Afgørelsen, der var meget principiel og af stor betydning, har været ventet med spænding.

Med afgørelsen er retsstillingen både blevet mere – og mindre – klar. I ”særlige tilfælde” kan arvinger ikke regne med at kunne overtage en ejendom for en værdi svarende til +/- 15 pct. af den senest kendte offentlige vurdering. Spørgsmålet er herefter, om “særlige tilfælde” er udvidet i forhold til Cirkl. 185 af 17.11.1982.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler