Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til aktionær – Anvendelse af den offentlige vurdering som værdiansættelsesstandard – utilstrækkeligt vurderingsgrundlag – myndighedernes anfægtelse af Landsskatterettens afgørelse – SKM2017.714.ØLR, jf. tidligere SKM2017.34.BR, jf. Landsskatterettens kendelse af 29/1 2015, jr. nr. 14-3027040©

Ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2017.714.ØLR nåede landsretten frem til, at et sommerhus ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær ikke kunne værdiansættes til den offentlige vurdering, således som antaget af Landsskatteretten, jf. Landsskatterettens kendelse af 29/1 2015, jr. nr. 14-3027040, og byrettens dom ref. i SKM2017.34.BR, men skulle værdiansættes til den af SKAT/Ejendomsvurdering fastsatte værdi.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler