Køb af fast ejendom ud af virksomhedsskatteordningen – SKM2009.57.SKAT©

Skat har i et styresignal af 29/1 2009 oplyst, at praksis for værdiansættelse af fast ejendom ved overførsel fra virksomhedsordningen til privatsfæren på ny er ændret, således at retsstillingen frem til 2007 nu er genetableret.

Værdiansættelsen kan herefter foretages efter samme regler som ved opgørelse af indskudskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, således at en ejendom kan værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler