Virksomhedsskatteordningens omfang – sælgerpantebrev – generationsskifte – overdragelse af landbrugsejendom til søn – berigtigelse med sælgerpantebrev -SKM2017.545.LSR©

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse af 30/8 2017, ref. i SKM2017.545.LSR, at en fader i virksomhedsskatteordningen kunne placere et sælgerpantebrev erhvervet til delvis berigtigelse af købesummen for en landbrugsejendom ved salg fra faderen til en søn.

Vis hele artiklen