Fordeling af købesum ved køb af landbrugsejendom – SKM2003.520.LSR©

Ved Landsskatterettens kendelse af 27/10 2003 fandt retten ikke grundlag for at bortse fra parternes aftale om fordeling af købesummen for en landbrugsejendom på henholdsvis grundværdi, stuehus, driftsbygninger og driftsmateriel/inventar. Retten henviste bl.a. til, at der kun var en forskel på 10 pct. mellem myndighedernes skøn over stuehusets værdi og den mellem parterne aftalte værdi.

Vis hele artiklen