Exitbeskatning – værdiansættelse af unoterede aktier – SKM2017.200.ØLR

Østre Landsret fandt ved en dom af 18/1 2017 ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige værdiansættelse af unoterede anparter ved emigration efter aktieavancebeskatningslovens § 38. Hovedanpartshaveren fandtes således ikke at have et retskrav på at værdiansætte anparterne, hverken efter reglerne om værdiansættelse af unoterede anparter til skattekursen, jf. cirk. nr. 185 af 17/11 1982, eller efter reglerne i TS-cirk. nr. 2000-9 af 28/3 2000 om værdiansættelse af unoterede aktier ved overdragelse mellem nærtstående, som senere indarbejdet i ligningsvejledningen henholdsvis Den Juridiske Vejledning, under de foreliggende omstændigheder

Vis hele artiklen