En højesteretsdom varsler skærpede regler for værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte og emigration©

Højesteret traf den 22. december 2017 afgørelse i en sag om værdiansættelse af anparter ved fraflytning.

Afgørelsen har betydning for virksomhedsejere, der påtænker emigration til et mere skattevenligt klima, og må også forventes at få betydning for generationsskifte af virksomheder.

Se uddybende nedenfor: Værdiansættelse af unoterede anparter ved emigration – SKATs adgang til at fravige værdiansættelsescirkulærer – Højesterets dom af 20/12 2017, sag 19/2017, jf. tidligere SKM2017.200.ØLR©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler