Værdiansættelse af unoterede anparter ved emigration – SKATs adgang til at fravige værdiansættelsescirkulærer – Højesterets dom af 20/12 2017, sag 19/2017, jf. tidligere SKM2017.200.ØLR©

Højesteret fandt ved en dom af 20/12 2017, at SKAT ved værdiansættelsen af anparter i forbindelse med emigration under de i sagen givne omstændigheder med rette havde bortset fra hjælpereglerne for værdiansættelse i cirk. nr. 185 af 17/11 1982 og TS-cirk. 2000-9 og TS-cirk. 2000-10 og i stedet havde fastsat anparternes værdi efter et skøn.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler