“Særlige omstændigheder” ved generationsskifte af fast ejendom©

En ny afgørelse for Højesteret fra 26. april 2021 sætter begrænsninger for SKAT´s tilsidesættelse af anvendelse af værdiansættelsescirkulæret (15 % reglen) med henvisning til “særlige omstændigheder”

Værdiansættelse af fast ejendom ved arv- eller gaveovergang til den nære familie har meget stor praktisk betydning og indgår i mange tilfælde som et væsentligt led i et generationsskifte. Spørgsmålet om, hvorvidt værdiansættelsescirkulæret, og herunder +/-15 pct.´-reglen, kan anvendes, eller om ”særlige omstændigheder” udelukker brug af cirkulæret, er derfor højaktuelt.

Højesterets afgørelse må antages at have betydning for såvel arveovergang som gaveovergang af fast ejendom i familieforhol

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler