Forældrekøb – prisfastsættelse ved salg til barnet. – Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes©

Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed til barnet, kan familien som udgangspunkt anvende seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct, når lejligheden skal prissættes skattemæssigt ved overdragelsen. Men det forudsætter, at lejligheden ved den offentlige vurdering er vurderet som en ”fri” lejlighed.

——
Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Se seneste artikel: Nye regler om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler