”Særlige omstændigheder” ved generationsskifte af fast ejendom©

Værdiansættelse af fast ejendom ved arveudlæg og gaveoverdragelser indenfor den afgiftspligtige personkreds har meget stor praktisk betydning. Der er tale om en tilbagevendende problemstilling, som mange skatteydere møder på et tidspunkt i livet, og som ofte vedrører en betydelig del af den enkelte families formue.

Skatter og afgifter i forbindelse med et generationsskifte af en fast ejendom beregnes på grundlag af ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet. Værdiansættelsen på dette tidspunkt er derfor afgørende for det samlede skatte- og afgsiftstilsvar.

I denne artikel omtales “særlige omstændigheder”, der udelukker anvendelse af værdiansættelsescirkulæret.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler