Udkast til styresignal fra 3. maj 2022 til ny praksis om +/- 15 pct.´-reglen – “særlige omstændigheder”©

Ved en principiel afgørelse fra Højesteret fra 2016 blev fastslået, at +/- 15 pct.´-reglen kan anvendes, med mindre der foreligger ”særlige omstændigheder”. Fra 2016 har striden herefter især drejet sig om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Nu har Skattestyrelsen offentliggjort et udkast til fremtidig praksis om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder – og dermed altså om, hvornår skatteydere kan regne med at kunne anvende +/- 15 pct.´-reglen (+/- 20 pct. for ejendomme vurderet efter den ny vurderingslov med vurderings-termin 1. januar 2020).

Styresignalet er et langt stykke af vejen baseret på 18 afgørelser truffet af Skatterådet den 1. samt 28. september 2021.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler