”Særlige omstændigheder” ved generationsskifte af fast ejendom©

En sammenfatning af status vedrørende værdiansættelsescirkulærets +/- 15 % regels gennemslagskraft – og vejen hertil.

En ny dom fra Vestre Landsret af 23. juni 2021, ref. i SKM2021.345.VLR, bidrager til at fundamentere begrebet ”særlige omstændigheder”, som kan føre til, at værdiansættelsescirkulæret (´+/-15 pct.´-reglen) ikke kan anvendes.

Det bemærkes, at dommen er anket til Højesteret.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler