Gældseftergivelse eller gave – aftale om gave eller aftale om nedskrivning af fordringen – betydningen af parternes forståelse af konstruktionen – værdiansættelse af fordring – Retten i Koldings dom af 30/11 2017, BS 4-2144/2015 ©

Retten i Kolding fandt ved en dom af 30/11 2017, at debitor ifølge en eftergivet fordring havde løftet bevisbyrden for, at fordringen havde en lavere kursværdi end pari for kreditor, debitors moster, på tidspunktet for gældseftergivelsen. Skatteansættelsen blev herefter hjemvist til fastsættelse af fordringens værdi for kreditor.

At kreditor i tilknytning til gældseftergivelsen havde foræret debitor et beløb til betaling af skatten af en gave på fordringens nominelle værdi tillige med skatten af den indbetalte skat, fandtes ikke alene at kunne udgøre grundlag for beskatning efter kursgevinstloven § 21.

Sagen blev ført af Advokat Leo Jantzen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler