Akkord – generel eller singulær ordning – småkrav – SKM2010.95.SR

Ved et bindende svar af 26/1 2010 bekræftede Skatterådet den seneste praksisændring vedrørende afgrænsningen af begrebet ”småkrav” i rela-tion til frivillige akkordordninger, jf. kursgevinstlovens § 24 og ligningslovens § 15. Det er herefter ikke tilstrækkeligt, at en gældsordning omfatter mere end 50 pct. af de usikrede kreditorer for at anse ordningen som en akkord i skattelovgivningens forstand. Det kræves således, at ordningen omfatter alle usikrede kreditorer, med mindre der alene er tale om – i bogstaveligste forstand – småkrav.

Vis hele artiklen