Akkord – underskudsbegrænsning – Landsskatterettens kendelse af 11/4 2016, jr. nr. 15-2168196, jf. tidligere SKM2015.435.SR©

Landsskatteretten tilsidesatte ved en kendelse af 11/4 2016 Skatterådets bindende svar ref. i SKM2015.435.SR og anerkendte, at en betinget akkordaftale var suspensiv og som sådan først gav anledning til begrænsning af skyldnerens skattemæssige underskud på det tidspunkt, hvor gældseftergivelsen kunne opgøres endeligt.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler