Akkordtidspunktet ved frivillig akkord, når der er knyttet betingelser eller forudsætninger til aftalen, SKM2017.43.SR ©

Skatterådet meddelte ved et bindende svar af 20/12 2016, ref. i SKM2017.43.SR, at en banks tilsagn om at stemme for et eventuelt senere fremsat rekonstruktionsforslag konkret måtte sidestilles med en frivillig akkord med underskudsbegrænsning til følge, jf. personskattelovens § 13 a.

Offentliggørelsespraksis (for sent offentliggørelse)

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler