Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.- reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder

Skattestyrelsen har nu lagt følgende ud på høringsportalen:

Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.- reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder.

Se tillige henvisningen nedenfor:
Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler