Værdiansættelse af fast ejendom – likvidationsudlodning©

Landsskatteretten har i en kendelse af 2/6 2003 ( ) fastslået, at seneste ejen-domsværdi kunne bringes i anvendelse ved overdragelse af ejendomme fra selskab til en aktionær, uanset told- og skatteregionen havde fundet, at handelsprisen oversteg seneste ejendomsvurdering. Landsskatteretten fandt, at der ikke var fornødent grundlag for at fravige TSS-cirkulære 2000-5, hvorefter den offentlige ejendomsvurdering kan anvendes som udtryk for handelsværdien.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler