Særlige omstændigheder ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer©

Værdiansættelse af fast ejendom ved gaveoverdragelser til den nære familie og ved overgang til arvinger har meget stor praktisk betydning. Men området har navnlig gennem de senere år været præget af stor usikkerhed.

Særligt har usikkerheden knyttet sig til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger “særlige omstændigheder” som medfører, at værdiansættelsescirkulæret (+/- 15 % reglen) ikke finder anvendelse.

Østre Landsret har i januar 2020 henholdsvis i januar 2021 afsagt 2 domme, der bidrager til afklaring af, hvornår der foreligger “særlige omstændigheder”

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler