Ny afgørelse: +/- 15 pct.´-reglen gælder også for næringsejendomme

Landsskatteretten fastslog ved en kendelse fra 16. december 2021, at værdi-ansættelsescirkulæret – og dermed +/- 15 pct.-reglen – også gjaldt for næringsejendomme. Med afgørelsen tilsidesatte Landsskatteretten to afgørelser fra Skatterådet fra 2018.

Afgørelsen er indbragt for domstolene.

Kendelsen rejser flere spørgsmål, herunder om anvendelse af den ny +/- 20 pct.-regel, på næringsejendomme. Se nærmere kommentarerne til afgørelsen i artiklen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler