Generationsskifte – Nedslag for latente skatter –Skattemyndighedernes korrektionsadgang – Overdragelse af landbrugsejendom fra morbroder til nevø med skattemæssig succession – SKM2017.428.VLR ©

Vestre Landsret fik ved sagen ref. i SKM2017.428.VLR forelagt spørgsmålene, dels om myndighedernes adgang til at korrigere værdiansættelsen ved overdragelse af en landbrugsejendom fra en morbroder til en nevø, og dels om rækkevidden af reglerne om nedslag for latente skatter ved gaveoverdragelse med skattemæssig succession

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler