Glidende generationsskifte med skattemæssig succession – isoleret overdragelse af driftsejendom ©

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt en fader kan overdrage en ejendom, hvorfra sønnen driver en detailforretning, til sønnen med succession, således at skatten ved overdragelsen udskydes, indtil sønnen til sin tid sælger ejendommen. Faderen har tidligere været medinteressent i denne detailforretning, men er nu udtrådt, og har som eneste aktivitet udlejning af ejendommen.

Vis hele artiklen