Generationsskifte ved anvendelse af A/B modellen. Ny stramning med lovforslag©

Med en afgørelse fra Skatterådet af 25. juni 2019 er for A/B-modellen varslet en ændring af værdiansættelsen (salgssummen) af B- aktier, der påtænkes overdraget til næste generation.

Med et lovforslag af 1. oktober 2019 må det forventes, at også den beregnede anskaffelsessum for A- og B- aktierne ændret med deraf følgende ændret beskatning ved anvendelse af A/B-modellen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler