Overdragelse af aktier med succession – pengetankreglen, investering i aktier©

Skatterådet traf den 21. november 2023 afgørelse i en sag om ”Pengetankreglen”. ref. i SKM2023.574SR. Rådet afviste i denne sag, at overdragelse af aktier i et moderselskab kunne foretages med skattemæssig succession, da moderselskabets aktiepost i et datterselskab på mindre end 25 pct. måtte anses som en passiv investering, dvs. et ”pengetankaktiv”.

Udfaldet af sagen blev dermed det modsatte af udfaldet i en tidligere sag afgjort af Skatterådet den 20. juni 2023, ref. i SKM2023.288SR, hvor en post aktier på mindre end 25 pct. i et datter-datterselskab blev anset som en aktiv investering, og altså ikke et ”pengetankaktiv. Denne afgørelse er omtalt i disse spalter den 21. november 2023.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler