Overdragelse af aktier med succession – pengetankreglen©

Ved generationsskifte af aktier er der som udgangspunkt mulighed for skattemæssig succession, således at næste generation overtager og udskyder skattebyrden. Succession indebærer ovenikøbet, at gave- eller arveafgiften nedsættes.

Succession er udelukket, hvis der er tale om aktier omfattet af den såkaldte ”pengetankregel”. Bedømmelsen af, hvorvidt et selskab var omfattet af disse regler, har forud for 2017 været baseret på strengt objektive kriterier. I særlige tilfælde vil nogle bemærkninger til en lovændring i 2017 dog alligevel give mulighed for succession. Skatterådet traf i juni måned 2023 den første afgørelse på dette grundlag.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler