Generationsskifte af ejendomsselskaber med succession©

Skatterådet traf den 15. december 2020 en afgørelse om mulighederne for at overdrage aktier i et ejendomsselskab i levende live til næste generation med skattemæssig succession.

Afgørelsen belyser bl.a. betydningen af selskabets aktivitetsniveau samt begrebet ”passiv kapitalanbringelse” for adgangen til succession.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler