Højesterets dom om skat ved salg af aktier med forbeholdt udbytteret©

I juli 2019 traf Vestre Landsret en afgørelse i en skattesag, ref. i SKM2019.408.VLR, som vakte en vis opsigt i rådgiverkredse. En post aktier var overdraget fra en fader til tre døtre, men således at faderen havde forbeholdt sig en udbytteudlodning på godt 48,4 mio. kr. Aktierne var overdraget med skattemæssig succession.

Med landsrettens dom opnåede familien et resultat, hvor skatten ved familieoverdragelsen i alt væsentligt blev fejet af bordet. Og måske erstattet af et skattemæssigt fradrag.

Højesteret har ved en dom af 12. marts 2020 nu tilsidesat Vestre Landsrets dom.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler