Generationsskifte af solceller og vindmøller med skattemæssig succession©

Generationsskifte med succession med deraf følgende skatteudskydelse og skatterabat har i sagens natur været genstand for stor interesse. En særlig interesse har knyttet sig til generationsskifte af aktier, og herunder hvornår den såkaldte ”pengetankregel” er til hinder for et generationsskifte med succession.

Vestre Landsret har den 11. oktober 2021 afsagt dom i en sag om aktier i partnerselskaber, der havde investeret i solceller og vindmøller. Med dommen er sat et foreløbigt punktum for spekulationerne om, hvilke elementer der indgår ved afgrænsningen af, hvorvidt der er tale om pengetankaktiver.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler