Salg af aktier med forbeholdt udbytteret – hvordan skatten ved et generationsskifte forsvandt som dug for solen – og måske blev erstattet med et skattemæssigt fradrag©

Salg af aktier med forbeholdt udbytteret – hvordan skatten ved et generationsskifte forsvandt som dug for solen – og måske blev erstattet med et skattemæssigt fradrag©

En dom fra 2. juli 2019 i en skattesag fra Vestre Landsret har vakt en vis opsigt i rådgiverkredse. En post aktier var overdraget fra en fader til tre døtre, men således at faderen havde forbeholdt sig en udbytteudlodning på godt 48,4 mio. kr. Aktierne var overdraget med skattemæssig succession.

Med landsrettens dom opnåede familien et resultat, hvor skatten ved familieoverdragelsen i alt væsentligt blev fejet af bordet. Skatteministeriet har anket dommen til Højesteret.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler