Generationsskifte af fast ejendom – realkreditbelåning kan udelukke brug af +/- 15 pct.´-reglen©

Højesteret har ved en dom af 30. november 2023 tilkendegivet, at en realkreditbelåning i sig selv kan begrunde fravigelse af +/- 15 pct.´-reglen ved generationsskifte af fast ejendom, hvis belåningen viser, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav.

Skatter og afgifter i forbindelse med et generationsskifte af en fast ejendom beregnes på grundlag af ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet. Fastsættelsen af værdien på dette tidspunkt er derfor afgørende for det samlede skatte- og afgiftstilsvar udløst ved generationsskiftet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler