Afgørelse om succession ved overdragelse af udlejningsejendomme i levende live©

Spørgsmålet om adgang til overdragelse af aktier med succession i levende live som led i generationsskifte – uden at blive omfattet af den såkaldte ”pengetankregel”- har været behandlet tre gange tidligere i disse spalter. Særligt den 1. og 3. afgørelse, omtalt i den første og tredje artikel, peger i retning af en konkret og mere nuanceret anvendelse af reglerne.

Senest har vi i Skatterådet dog den 24. marts 2024 truffet endnu en afgørelse, hvor det i overensstemmelse med praksis blev fastslået, at et selskabs investeringer i udlejningsejendomme som udgangspunkt måtte anses som en passiv investering (pengetankaktiv) uanset der blev udvist en vis aktivitet fra personaktionærernes side.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler