Overdragelse af aktier med succession – pengetankreglen Om fordringer©

I denne artikel omtales den tredje nye afgørelse truffet af Skatterådet vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt aktier, der påtænkes overdraget til børn, skal anses som ”pengetanksaktiver” – og dermed, om der kan ske overdragelse med skattemæssig succession.

Mens de to første afgørelser omtalt i disse spalter den 21. november 2023 og 16. januar 2024 drejede sig om, investering i aktier, vedrører den nedenfor omtalte afgørelse spørgsmålet om, hvorvidt en beholdning af fordringer skattemæssigt skulle anses som en passiv pengetanksinvestering, et ”udlån”, eller som erhvervet som et led i virksomhedens aktive drift.

Da flere afgørelser er truffet samme dato, er der i denne artikel flere gang

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler