Overdragelse af aktier med succession – pengetankreglen Om fordringer©

I denne artikel omtales den tredje nye afgørelse truffet af Skatterådet vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt aktier, der påtænkes overdraget til børn, skal anses som ”pengetanksaktiver” – og dermed, om der kan ske overdragelse med skattemæssig succession.

Mens de to første afgørelser omtalt i disse spalter den 21. november 2023 og 16. januar 2024 drejede sig om, investering i aktier, vedrører den nedenfor omtalte afgørelse spørgsmålet om, hvorvidt en beholdning af fordringer tilhørende selskabet, der påtænkes overdraget, skattemæssigt skulle anses som en passiv pengetanksinvestering, et ”udlån”, eller som erhvervet som et led i virksomhedens aktive drift.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler