Skattemæssig succession ved investering i solceller©

Landsskatteretten traf den 20. december 2019 en principiel afgørelse om afgrænsningen af den såkaldte ”pengetankregel” – en regel, der udelukker overgang af aktier til næste generation med skattemæssig succession.

Sagen er ikke indbragt for domstolene, men vi har for få dage siden modtaget oplysning om, at en tilsvarende sag er indbragt for domstolene.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler