Sælgerpantebreve med udskudt beskatning ©

Med et lovudkast til en ny beskatningsmodel for sælgerpantebreve hidrørende fra salg af en erhvervsejendom er det tanken at give køberen en hjælpende hånd med finansieringen. Formålet er at styrke mulighederne for ejerskifte af navnlig større landbrugsejendomme ved salg til ikke-nærtstående.

Denne beskatningsmodel medfører en likviditetsmæssig lempelse i tilfælde, hvor der udløses skat ved overdragelsen, dvs. tilfælde, hvor der ikke sker overdragelse med succession, eller hvor reglerne om genanbringelse heller ikke finder anvendelse.

Reglerne finder ikke anvendelse ved overdragelses mellem personer og selskaber, hvor der foreligger bestemmende indflydelse

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler