Genanbringelse i udenlandske ejendomme©

Ved salg af en erhvervsejendom med fortjeneste kan ejeren udskyde beskatningen af denne fortjeneste ved køb af en anden erhvervsejendom. Denne skatteudskydelse betegnes som ”genanbringelse”. Formålet er at give erhvervsdrivende bedre muligheder for at tilpasse virksomhedens ydre rammer til de aktuelle behov.

Når visse betingelser er opfyldt, er det også muligt at foretage genanbringelse i udenlandske ejendomme. En trafik, der synes at være stærkt stigende, ikke kun for eksotiske ejendomme, vinslotte m. v. men også for ordinære landbrug.

Reglerne forudsætter, at den nyerhvervede ejendom drives erhvervsmæssigt, d.v.s. er erhvervet med henblik på at opnå et overskud ved driften.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler