Genanbringelse – tidsmæssige krav – ansættelsesændringer – rettidig selvangivelse – TfS 2009, 236 BR ©

De tidsmæssige kriterier for genanbringelse forelå til prøvelse i sagen ref. i TfS 2009, 236 BR. I forbindelse med sagens behandling for Vestre Landsret har Skatteministeriet nu anerkendt, at skatteyderen kunne foretage genanbringelse i en senere købt ejendom, uanset at dette synspunkt først blev inddraget under sagens behandling for domstolene.

Derimod indeholder Skatteministeriets tilkendegivelse ingen stillingtagen til spørgsmålene om, hvorvidt det efter en ændret avanceopgørelse er en betingelse for genanbringelse, at der er indgivet rettidig selvangivelse, og hvorvidt et ønske om genanbringelse efter en ændret skatteansættelse skal være udløst af netop den ændrede skatteansættelse.