Genanbringelse – genanbringelse i ejendom efter salg og tilbagekøb – Højesterets dom af 12/4 2013, jr. nr. 183/2012 ©

Højesteret fastslog ved en dom af 12/4 2013, at der ikke kunne ske genanbringelse af avance fra salg af en ejendom til eget selskab i anskaffelsessummen for samme ejendom efter delvist tilbagekøb. Med sagen er samtidig fastslået, at avance ved salg af en anden ejendom kunne genanbringes i den tilbagekøbte ejendom.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler