Genanbringelse – anbringelse i ægtefælles ejendom – ejendom i Frankrig – fraflytning og tilflytning – henstand – SKM2012.490.SR ©

Skatterådets bindende svar af 28/8 2012 belyser bl.a. konsekvenserne ved en skatteyders genanbringelse af ejendomsavance i en fransk ejendom ejet af skatteyderen og dennes ægtefælle i sameje, ophør af skattepligt ved tilflytning til Frankrig og henstand med beskatning af den genanbragte avance i forbindelse hermed, samt senere tilbageflytning til Danmark samt beskatning ved afståelse i forbindelse med skilsmisse.

Med afgørelsen er samtidig taget stilling til kriteriet ”hjemsted” i EBL § 6 B, stk. 4 som betingelse for bortfald af skattepligt, når der ikke foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende udland, her Frankrig.

Sagen blev ført af Knud S. Maegaard

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler