Genanbringelse efter ansættelsesændring – SKM2014.113.LSR ©

Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 21/11 2013 adgang til genanbringelse efter reglerne om genanbringelse efter en ændring af skatteansættelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., da en mindre ændring af skatteansættelsen initieret af skatteyderen, der tidligere havde tilkendegivet ønske om genanbringelse, ikke fandtes at kunne anses for omfattet af denne undtagelsesbestemmelse.

Vis hele artiklen