Genanbringelse – anvendelse af eksisterende og nyopførte landbrugsbygninger til udlejning til andre formål end land-brugsvirksomhed – etablering af lejligheder til bondegårdsferie – TfS 2008, 1135, TfS 2008, 1155, og SKM2008.945 ©

Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 1135 og Skatterådets afgørelser ref. i henholdsvis TfS 2008, 1155 og SKM2008.945 belyser adgangen til genanbringelse vedrørende landbrugsbygninger anvendt til udlejning til ikke-landbrugsmæssige formål.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler