Genanbringelse i udenlandsk ejendom – salg af ideel andel til ægtefælle – bortfald af henstand – SKM2011.65.SR ©

Skatterådet meddelte ved et bindende svar af 25/1 2011, at afståelse til ægtefælle af en halvdel af en landbrugsejendom i Holland, i hvilken der var genanbragt avance fra afståelse af en dansk landbrugsejendom, ville medføre ophør af henstand med halvdelen af henstandsbeløbet.

Se efterfølgende artikel om samme sag: Genanbringelse – anbringelse i ægtefælles ejendom – ejendom i Frankrig – fraflytning og tilflytning – henstand – SKM2012.490.SR ©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler