Ingen genanbringelse ved salg af ejendomme i ejendomsprojekter ©

Er det muligt at anvende genanbringelsesordningen ved afståelse af en andel af en udlejningsejendom i England. Der er tale om en andel i et ejendomsprojekt

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler