Genanbringelse – vindmøller – SKM2010.339.SR. og SKM2010.340.SR. ©

Skatterådet fandt ved to bindende svar af 27/4 2010, at der ikke kan foretages genanbringelse efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A i vindmøller. Dette gælder, hvad enten vindmøllen står på egen grund eller på lejet grund.

Vis hele artiklen